גילוי מחלות ומצוקות בחקלאות

צילום שטחים חקלאיים באמצעות מטוס דו מנועי ורחפנים והפעלת מספר חיישנים בו זמנית  לגילוי מחלות ומצוקות

 

בחקלאות , מעקב אחר התפתחות הגידולים.הצילום מבוצע באמצעות מספר חיישנים (VIS,NIR,IRׂ) מגובה 100-500 מ'

 

בספיקת שטח גבוהה .גילוי תופעות חריגות :מחלות,עקות מים מחסור בחנקן וכד'

הצגת התופעות החריגות  ע״ג מפות תצלום (אורטופוטו) ברזולוציה של 5 ס׳מ לפיקסל בדיוק מרחבי גבוה


מעקב אחרי התפתחות הגידולים באמצעות ניתוח אחוז כיסוי השטח (צימוח) וגובה הצימוח

 

 

 ​ '