top of page

גילוי מחלות ומצוקות בחקלאות

צילום שטחים חקלאיים באמצעות מטוס דו מנועי ורחפנים והפעלת מספר חיישנים בו זמנית  לגילוי מחלות ומצוקות

 

בחקלאות , מעקב אחר התפתחות הגידולים.הצילום מבוצע באמצעות מספר חיישנים (VIS,NIR,IRׂ) מגובה 100-500 מ'

 

בספיקת שטח גבוהה .גילוי תופעות חריגות :מחלות,עקות מים מחסור בחנקן וכד'

הצגת התופעות החריגות  ע״ג מפות תצלום (אורטופוטו) ברזולוציה של 5 ס׳מ לפיקסל בדיוק מרחבי גבוה


מעקב אחרי התפתחות הגידולים באמצעות ניתוח אחוז כיסוי השטח (צימוח) וגובה הצימוח

 

 

 ​ '

 

שקופית1
שקופית2
שקופית3
שקופית4
שקופית5
שקופית6
שקופית7
שקופית8
שקופית9
שקופית10
שקופית11
שקופית12
שקופית13
שקופית14
שקופית15
שקופית16
שקופית17
שקופית18
שקופית20
שקופית19
שקופית23
שקופית21
שקופית22
שקופית24
שקופית25
שקופית27
שקופית26
שקופית28
שקופית29
שקופית30
שקופית31
שקופית32
שקופית33
שקופית34
שקופית35
bottom of page