top of page

ציוד ויכולות

חיישן HS

 • תחום 390-1000 ננומטר * (משולב נתוני ניווט)

 • רוחב ערוץ : 1.7-3 ננומטר

 •  30-40 תמונות בשנייה  בזמן חשיפה 2-7 מילי שנייה   

 • רזולוציה 0.5-1.5 מ' לפיקסל בציר הרוחב, 1.5-4.5 בציר האורך

 • מריחה :20 ס"מ במהירות טיסה של 86 קשר

 • רזולוציה רדיומטרית: 12 ביט לפחות

 • צילום תמונת RGB בו זמנית ברזולוציה משתנה – 5 ס"מ -50 ס"מ לפיקסל משולב עם נתוני ניווט

כיסוי שטח נרחב במהירות ברזולוציה גבוהה לעומת לוויין ברמת הצמח/האתר, ניתוח ממוחשב לזיהוי תופעות חריגות ומצוקה על סמך מחקר מקדים הפניה לאזורי עניין על ידי GPS.

החיישן מיוצר על ידי חברת Specim

שימוש בחקירה תרמית מהאוויר

 • מצלמת FLIR זעירה 

 • רזולוציה 642*512

 • שדה ראיה  45°(H) x 37°(V) עם עדשה 13 מ"מ​


  כיסוי שטח נרחב במהירות ברזולוציה תרמית גבוהה ניתוח ממוחשב לזיהוי תופעות חריגות ומצוקה שאינן מתגלות על ידי חיישן H.S/RGB הפנייה לאזורי עניין על סמך GPS

צילום RGB

רחפן קל

הטסת 3 סוגי מצלמות

 •  

 • 4 מנועים

 • שהייה – 45 דקות

 • טווח פעולה – 500 מטר

 • טווח תקשורת – 20 ק"מ

 •  גובה – 1-500 מטר

 • מספר אנשי צוות – 2

 • תחנת הפעלה – מחשב נייד

 • מטעד – 4 ק"ג

המערכת מרושיינת על ידי רשות שדות התעופה

רחפן כבד

 • 8 מנועים

 • הטסת 3 סוגי מצלמות

 • שהייה – 60 דקות

 • טווח פעולה – 500 מטר

 • טווח תקשורת – 20 ק"מ

 • גובה – 1-500 מטר

 • מספר אנשי צוות – 2

 • תחנת הפעלה – מחשב נייד

 • מתעד – 15 ק"ג

מטוס קל

 • דו מנועי

 • הטסת 3 סוגי מצלמות (HS, תרמית, RGB)

 • שהייה – 4 - 5 שעות

 • טווח פעולה – ללא הגבלה

 • גובה – 500 מטר מעל פני השטח

 • מספר אנשי צוות – 2

 • תחנת הפעלה – בתוך המטוס

 • מתעד – 100 ק״ג

יצירת אורטופוטו

בעזרת הרחפן ותוכנה ייעודית PAM מסוגלת

להרכיב תמונת אורטופוטו בדיוק גבוהה​

bottom of page