מכירת מערכות כטב"מ ושרותי הדרכה ורישיון מערכות  כטב"מ

מכירת מערכות כטב"מ ושרותי הדרכה ורישיון מערכות  כטב"מ

מכירת מערכות כטב"מ שפותחו בחברה לשימושים אזרחיים